Soler Teselen, Molt més que un magatzem

Calefacció · Terra radiant · Standard Hidraulica

Standard Hidraulica

Standard Hidraulica

STH - COMAP
Standard Hidràulica és reconeguda com una de les principals empreses fabricadores de solucions per a:
Connexions, sistemes i regulació per a aigua i gas, calefacció, control i seguretat, qualitat de l'aigua i aixeteria.
Standard Hidràulica forma part del Grup francès Comap i, al seu torn, a la divisió “Thermal and Sanitary efficiency” del grup holandès Aalberts.

DOCUMENTS