Soler Teselen, Molt més que un magatzem

Lampisteria · Comptadors i bateries