Soler Teselen, Molt més que un magatzem

Lampisteria · Bombeig d'aigua