Soler Teselen, Molt més que un magatzem

Electricitat i Llum · Imatge / So / Telefonia