Soler Teselen, Molt més que un magatzem

Lampisteria · Embornals i reixes