Soler Teselen, Molt més que un magatzem

Sanejament · Mampares