Soler Teselen, Molt més que un magatzem

Calefacció · Calderes · Domusa

Domusa

Domusa

Dissenyen, fabriquen i comercialitzen productes per a la climatització i el confort.
Ofereixen bombes de calor aerotèrmiques, sistemes solars per a producció d'aigua calenta sanitària, calderes de ferro colat i acer usant com a combustible gas, gasoil, o biomassa, inter-acumuladors d'aigua calenta, calderes elèctriques, calderes murals a gas, termos elèctrics i cremadors de gasoil.

DOCUMENTS