Soler Teselen, Molt més que un magatzem
Fig

Fig

Neix en 1966 i s'especialitza en la fabricació de conductes per a l'evacuació de fums de calderes i escalfadors de gas i gasoil, estàndard i de condensació.
Són l'única empresa nacional que pot oferir qualitat i seguretat O.E.M. Això significa que els seus conductes d'evacuació, a més d'estar homologats i conforme a la normativa vigent, són equivalents en qualitat i seguretat als oferts pels fabricants d'aparells.

DOCUMENTS